Financiering

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle zorg van haar inwoners. Alle personen onder de 18 jaar vallen hierbij onder de jeugdwet. Personen boven de 18 jaar vallen onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

HS Begeleiding is gecontracteerd zorgaanbieder binnen het SDF (Sociaal Domein Friesland) en heeft met verschillende gemeenten een WMO contract.

Via het wijkteam kunt u een aanvraag voor ondersteuning indienen. Middels een gesprek met een medewerker van het wijkteam van uw gemeente zal worden bepaald hoeveel uren begeleiding er kan worden ingezet.

PGB
HS Begeleiding kan daarnaast ondersteuning bieden middels een persoonsgebonden budget (PGB). Met een PGB kunt u zelf de nodige hulp inkopen en regelen. Een PGB dient te worden aangevraagd bij uw gemeente. Dit kan door in gesprek te gaan met een medewerker van het wijkteam. HS Begeleiding zal hierbij aanwezig zijn.

Het PGB wordt beheerd door de sociale verzekeringsbank (SVB). Middels een zorgovereenkomst met de SVB worden de afspraken vastgelegd die u met HS Begeleiding heeft.

Meer informatie over een PGB vindt u op www.svb.nl/pgb

Eigen bijdrage
Voor begeleiding vanuit de WMO wet, geldt een eigen bijdrage van het CAK.